Rubrieken

Voor het verpleegkundig vakblad Bijzijn XL, dat 10 keer per jaar verschijnt bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, ben ik verantwoordelijk voor de nieuwsrubriek van 5 pagina’s. Geen knip- en plakjournalistiek: elk nieuwtje wordt nagebeld. De juiste personen worden geïnterviewd voor een goed leesbaar nieuwtje en zo mogelijk verrassende invalshoek, waarbij de educatieve insteek van het tijdschrift voorop staat.


Voor V&VN Magazine, het blad van beroepsvereniging V&VN, schrijf ik 10 keer per jaar de rubriek ‘Jij maakt het verschil’. In elke editie komt een verpleegkundige of verzorgenden aan het woord die zich op een opvallende manier inzet in haar vakgebied.


Voor het vaktijdschrift Nursing bedacht ik een medicijnquiz om de farmacologische kennis van verpleegkundigen op een speelse manier te verhogen. Een voorbeeld van die rubriek kun je hier downloaden als pdf: Nursing  – medicijnquiz behandeling bij wondroos