Dagvoorzitterschappen

BeFunky Collage6crop

 

Ik ben beschikbaar als dagvoorzitter en/of gespreksleider op congressen en symposia die met de gezondheidszorg te maken hebben.

Zie ook de pagina workshops en lezingen.

ACTUEEL


Op 2 december 2019 ben ik dagvoorzitter op het Talent en Innovatie Seminar 2019 van CLB.


GEWEEST


Op 5 november 2019 was ik dagvoorzitter op het jubileumcongres van de KNMG met als thema ‘Dokter in verandering’.


Op 12 april 2019 was ik dagvoorzitter op het symposium ‘Wetenschapsjournalisten in tijden van nepnieuws – ethiek en dilemma’s in de wetenschapsjournalistiek’van SCW.


Op vrijdag 14 december 2018 was ik dagvoorzitter op het KAMG-congres 2018: Effectief communiceren over publieke gezondheid in Driebergen.


Op woensdag 28 november 2018 was ik gespreksleider van het webinar Zelfredzaamheid en positieve gezondheid van Vegro in Eindhoven. De uitzending is hier terug te zien.


Op 20 november 2018 was ik dagvoorzitter op het congres ADHD bij volwassenen van Medilex in Hotel Theater Figi in Zeist.


Op 12 juni 2018 was  ik dagvoorzitter op het NVK Jubileum Eindsymposium: Kindzorg zonder Muren van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.


Op 8 maart 2017 was ik dagvoorzitter en gespreksleider op het uitverkochte Nationaal Obesitas Symposium in Theater LantarenVenster te Rotterdam.


Op 12 december 2017 was ik dagvoorzitter op de startconferentie @PATIENTCONNECT van GGZ Nederland in Den Haag. Hier vond de officiële presentatie plaats van het visiedocument ‘@PATIENTCONNECT, hoe het informatiebeleid in de ggz zich concentreert op de waarde voor de patiënt.’


Op 24 november 2017 was ik dagvoorzitter op het KAMG congres ‘Vertrouwen goed, controle beter?’ in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) verbindt de wetenschappelijke verenigingen van de artsen M&G (Maatschappij & Gezondheid) en daarmee ook de afzonderlijke leden. Als arts M&G kom je in de praktijk regelmatig voor dilemma’s rondom veiligheid te staan: (on)veiligheid thuis (kindermishandeling), in het milieu (bodemverontreiniging of roken), of bedreigingen door besmettelijke ziekten. Ook digitale innovaties, zoals social media en vergaande digitalisering van de administratie, eisen aandacht voor veiligheid. Telkens dringt de vraag zich op: wat is het evenwicht tussen individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid? Hoe ver gaat Big Brother? Waar wijkt privacy voor volksgezondheid en veiligheid? En welke rol speel jij als arts M&G in dit debat?


Op 4 november 2017 mocht ik voor de 3e keer dagvoorzitter zijn op de Landelijke Informatiedag van Stichting Netkanker over neuro-endocriene kanker. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting NET-groep.


Op 17 oktober 2017 was ik gespreksleider tijdens het jubileumevenement van het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool in Groningen in ‘De Wereld Draait Door’-format, een bruisend spektakel met interviews, filmpjes, elevator pitches van promovendi en een mini-college. De bijeenkomst was alleen toegankelijk voor genodigden.


Op 12 en 13 april 2017 was ik gespreksleider tijdens twee College Tours van GGZinGeest over de toekomststrategie van deze organisatie en de GGZ. De bijeenkomst was alleen toegankelijk voor genodigden.

Op 12 en 13 april 2017 was ik gespreksleider tijdens twee College Tours van GGZinGeest over de toekomststrategie van deze organisatie en de GGZ. De bijeenkomst was alleen toegankelijk voor genodigden.

Op 25 november 2016 was ik dagvoorzitter op het Najaarscongres van VMZ (Vereniging Managers in de Zorg). VMZ is een vereniging voor topfunctionarissen in de zorg die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur en te maken hebben met management- en leiderschapsvraagstukken voor een groot bedrijfsonderdeel. Het thema van het Najaarscongres 2016 is ‘Overleven als leiderschapsstijl?’ Sprekers zijn: Prof.dr. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health, Bart Bemelmans, voorzitter Raad van Bestuur Canisius Wilhelmina ziekenhuis en Laurent de Vries, bestuurder bij Viattence. Bekijk de uitgebreide beschrijving van het congres op de website van VMZ.


Op 5 november 2016 was ik dagvoorzitter op het jaarlijkse symposium van de Stichting NET-groep over neuro-endocriene kanker. Er waren 180 deelnemers. De dag vond plaats in het NH Hotel te Amersfoort. De presentaties van de sprekers zijn op de site van de Stichting NET-groep terug te zien.


Op 20 oktober 2016 was ik gespreksleider tijdens een besloten bijeenkomst van Samen Sterk zonder Stigma. In een dialooggroep gingen behandelaren in de ggz met elkaar in gesprek over het terugdringen van stigma in de ggz en in het bijzonder hun eigen werkplek. In de nabije toekomst volgen nog meer bijeenkomsten.


Op 15 september 2016 was ik gespreksleider op de eerste van een serie College Tours van GGZinGeest. Ik interviewde eerst drie leden van de Raad van Bestuur; daarna was het de beurt aan de zaal om vragen te stellen over de strategie van deze instelling voor gespecialiseerde psychiatrische zorg.


Op 27 september 2016 was ik dagvoorzitter op het symposium ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ van NESTOR/Expertisecentrum Ouderen GGNet. Deze dag vond plaats in Hotel Van de Valk De Cantharel in Apeldoorn. Psychiaters, ggz-verpleegkundigen en andere behandelaren in de ouderenpsychiatrie werden bijgepraat over gezondheid, ziekte, voeding en beweging bij ouderen. In de workshops kwamen kwamen deze onderwerpen ook aan bod, maar dan meer in praktische zin: Hoe kun je het voedingspatroon van de oudere psychiatrische patiënt in kaart brengen? Hoe voer je een programma rondom leefstijlverandering in op je afdeling? Welke voeding is van belang voor stemming en cognitie? Hoe bevorder je het welbevinden van je patiënt ondanks allerlei somatische en cognitieve tekorten?


Op 24 mei 2016 was ik dagvoorzitter op het symposium ‘Behandelgrenzen en -wensen: maak het bespreekbaar!’ in UMC Utrecht. Tijdens dit symposium stond het bespreken van behandelwensen en -grenzen centraal. Voor veel artsen en patiënten is dit (nog) niet vanzelfsprekend. Toch is het voor kwaliteit van zorg en leven van belang om dit onderwerp vroegtijdig te bespreken. Het symposium werd bezocht door medisch specialisten, huisartsen, a(n)ios, coassistenten en gespecialiseerd verpleegkundigen.


Op 20 mei 2016 was ik dagvoorzitter op het symposium ‘Verpleegkundig leiderschap’ in het OLVG te Amsterdam. Op dit symposium stond de vraag ‘Hoe maak jij verschil op de werkvloer?’ centraal. Tijdens het eerste deel van het programma lichtten inspirerende sprekers toe wat verpleegkundig leiderschap voor hen betekent. Het tweede gedeelte van de middag stond in het teken van ‘Over de streep’. Geïnspireerd op het gelijknamige televisieprogramma legde ik de deelnemers aan het symposium verschillende dilemma’s voor, die we na afloop bespraken.


Op 21 april 2016 was ik dagvoorzitter op het congres ‘Goede zorg tegen aanvaardbare kosten’ in De Doelen te Rotterdam. De dag werd georganiseerd door van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Er waren sprekers van onder meer het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (Jeroen Muller, voorzitter en RvB Arkin), het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut van Psychologen. Ook Jacobine Geel van GGZ Nederland, André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland en Arnold Moerkamp van Zorginstituut Nederland kwamen aan het woord. Minister Edith Schippers (VWS) opende het congres en gaf tevens haar visie op het thema kwaliteit en transparantie in de brede GGZ.


Op 19 én op 20 april presenteerde ik tijdens de Longdagen van het Longfonds de pitches van de vijf wetenschappers die genomineerd zijn voor de Publieksprijs van het Longfonds. Het publiek kreeg de gelegenheid om vragen te stellen aan de onderzoekers. Op 20 april, aan het eind van de Longdagen, werd bekendgemaakt dat onderzoeker Mirjam van Manen de Publieksprijs 2016 had gewonnen.


Op vrijdag 18 maart 2016 was ik moderator tijdens een interactieve middag – met pitches en een paneldiscussie – op het Symposium ‘Gezinsbehandeling en herstel in de kinderpsychiatrie’ van Boerhaave Nascholing in de Jaarbeurs Utrecht. Meer informatie is te vinden op de site van Boerhaave Nascholing.


Op donderdag 10 maart 2016 leidde ik samen met Gijs Weenink (DebatAcademie) een Lagerhuisdebat, ofwel: ‘het Acute Zorg Debat – naar een gedeeld beeld over toekomstbestendige acute zorg in de Euregio’. Deze bruisende avond vond plaats in de Grolsch Veste in Enschede.


Op 15 februari was ik gespreksleider tijdens een avond over ‘De POWERpatiënt’ in het KAdECafé  in Amersfoort. Initiatiefnemer van de avond was Bibliotheek Eemland.


Op 19 januari 2016 was ik gespreksleider tijdens de avond ‘Werken aan het eeuwige leven’, een initiatief van Museon in samenwerking met de Haagse Hogeschool. Kris Verburgh, schrijver van de boeken ‘De voedselzandloper’ en ‘Veroudering vertragen’, gaf zijn visie  op hoe je gezond (heel) oud kunt worden. Ik interviewde hem hierover en ook kreeg het publiek uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. Zie ook de site van Museon.


Op 8 december 2015 was ik dagvoorzitter op de studiedag ‘ADHD bij volwassenen’, georganiseerd door Medilex. Het congres vond plaats in Congrescentrum In de Driehoek  in Utrecht.


Op 17 maart 2015 was ik dagvoorzitter op het Nursing Congres Revalidatiezorg, dat plaatsvond in De Reehorst te Ede.


Op 1 november 2014 was ik dagvoorzitter en discussieleider op de NTvG-dag. Deze dag, een initiatief van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en de Volkskrant, vindt jaarlijks plaats in de Rode Hoed te Amsterdam. Het thema van deze dag was ‘Medisch nieuws: waan of waar?’ Een verslag van deze dag is hier te lezen.

Lisette Cleyndert, directeur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, schreef naar aanleiding van deze dag een prachtige aanbeveling over me op LinkedIn:

“Aliëtte heeft het dagvoorzitterschap van het jaarlijks symposium van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uitstekend gedaan. Ze was goed ingelezen, had zich degelijk voorbereid had en wist op vlotte manier alle aspecten van het thema aan bod te laten komen. Het debat verzandde nooit en bleef onderhoudend, levendig en afwisselend. Het dagvoorzittersschap van ons symposium is extra uitdagend omdat het publiek kritische en goedgebekt is. Fijn was ook dat alles keurig op tijdschema bleef. Van alle kanten krijgen we nu te horen dat de dag als een groot succes ervaren is en daar heeft Aliëtte een groot aandeel in gehad.”


Op 2 oktober 2014 was ik dagvoorzitter op de Dag van de Medicatieveiligheid. Dit initiatief van Nursing Congressen werd gehouden in De Reehorst in Ede, in de indrukwekkende schouwburgzaal. Ik mocht deze dag leiden voor zo’n 1000 verpleegkundigen.


Op 18 september 2014 was ik dagvoorzitter op Hét Grote Pijncongres dat gehouden werd in Hotel Postillion in Bunnik. De dag werd georganiseerd door Nursing Congressen, onderdeel van Reed Business.


Op 24 juni 2014 was ik dagvoorzitter en discussieleider op het congres ADHD bij volwassenen, georganiseerd door Medilex. De deelnemers bestonden uit psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en andere behandelaars in de GGZ. De dag werd gehouden in Congrescentrum In de Driehoek in Utrecht, een prachtig oude kerkje.


Op 19 juni 2014 was ik dagvoorzitter op het seminar Healing environment, dat plaatsvond in het Meander MC te Amersfoort. De dag werd georganiseerd door Atelier PRO en Ecophon. Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de implementatie van de principes van Healing Environment in zorginstellingen. Bestuurders in de zorg, bouwers, architecten, adviseurs, ontwikkelaars, zorgverleners en patiënten.


Op 9 november 2013 was ik dagvoorzitter op de landelijke dag van Stichting NET-groep, de patiëntenvereniging voor mensen met neuro-endocriene kanker. De dag vond plaats in het NH Hotel te Amersfoort.


Op 22 maart 2013 was ik debatleider op de studiedag ‘Diagnostiek en Classificatie in de psychotherapie: Uit de schaduw van DSM 5’ van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) in Hotel Breukelen. Het Tijdschrift voor Psychotherapie maakte er een verslag van.

Een fragment:

dsm5